AgriTek Uzbekistan 2019

Každoroční Mezinárodní Výstava zemědělství v Republice Uzbekistán. AGRI TEK UZBEKISTAN’2019

6-8. listopadu , Taškent, Uzexpocenter

Oficiální podpora:

Ministerstvo zemědělství a Vodního hospodářství Republiky Uzbekistán

Rada farmářů  Uzbekistánu

Zemědělství v Uzbekistánu:

Zemědělství jako jedno z největších průmyslových odvětví je jedním z prioritních směrů ekonomiky země. Uzbekistán má příznivé přírodní a klimatické podmínky pro výrobu různých zemědělských plodin, včetně průmyslových. Značná část osevních ploch a pod průmyslovými plodinami téměř všech – zavlažováná  půda, která je obsluhováná silným zavlažovacím systémem. Na venkově žije  63% obyvatel republiky. V Uzbekistánu více než 30% hrubého domácího produktu, 35% pracovní síly, stejně jako hlavních devizových příjmů připadá na zemědělství. Uzbekistán zaujímá 6. místo na světě v produkci bavlny a je třetím největším vývozcem bavlny na světě.

Hlavní oddíly výstavy:

Zemědělské stroje a zařízení

— Traktory, nákladní automobily a pod.

— Secí stroje, zařízení pro zpracování půdy

— Hnojiva, , postřikovače

— Sklizňové a posklizňové technologie

— Příprava sena a jeho skladování

— Krajinné práce a lesnictví

— Pěstování vinařských plodin a vinařství

— Náhradní díly

— Zavlažovací zařízení,  čerpadla

— Technologie intenzivního zemědělství

— Ochrana rostlin

— Hnojiva a pomocné půdní látky

— Ropné produkty

— Pytle, fólie a obaly

Vybavení pro zahradničení

– Zahradnické secí stroje a sázecí stroje

— Zařízení pro sklizeň ovoce a zeleniny

— Zařízení pro třídění a balení

— Skleníky a zimní zahrady

— Materiály pro zařízení skleníků

— Technologie zavlažování a hnojení

— Hnojiva a přídavné půdní látky

— Insekticidy, hybridy, fungicidy

— Zařízení pro vytápění a větrání

— Osivo a sazenice

— Zahradnické produkty

— Květinářská produkce a technologie

— Zahradnické zařízení

Živočišná výroba

— Technologie a inovace v oblasti chovu dobytka

— Inkubační zařízení

— Reprodukování

— Krmiva pro dobytek a přísady

— Příprava a zpracování krmiv

— Ozdravné veterinární technologie

— Zpracování živočišných odpadů

— Chovatelské komplexy

— Získávání a zpracování mléka a mléčných výrobků

Reklamní kampaň:

S cílem zajistit vysokou úroveň návštěvnosti, společnost EXPO POSITION plánuje realizovat rozsáhlou národní a regionální reklamní kampaň, která zahrnuje:

— Poštovní rozesílání 10.000 bezplatných pozvánek
— Tištěná reklama v národním tisku
— Tištěná reklama v mnoha obchodních novinách a časopisech ve Střední Asii a Rusku
— Televizní reklama na celostátních a místních televizních kanálech Uzbekistánu
— Rozhlasová reklama

— Reklama v metru

— Bannery na hlavních ulicích Taškentu
— Telefonní marketing

Místo konání:

Výstavní pavilony Uzexpocentra plně vyhovují mezinárodním standardům pro pořádání největších výstav a veletržních akcí. Kromě toho «Uzexpocenter» disponuje také konferenčním sálem, venkovními prostorami a moderním výstavním vybavením. «Uzexpocenter» se nachází na výhodném místě pro práci — dobré příjezdové cesty, blízkost komfortních hotelů (Hotel EXPO ***, Hotel International Taškent *****), v arealu pracují kavárny a restaurace.