AgriTek Uzbekistan 2023

Galerie Brožur Online registrace

21. Každoroční Mezinárodní Výstava zemědělství v Republice Uzbekistán

10. — 12. října, Taškent, Uzexpocenter

Proč Uzbekistán?

Uzbekistán zaujímá 11. místo ve světě v těžbě zemního plynu, je třetí největší vývozce a šestý největší na světě výrobce bavlny, zaujímá 7. místo na světě  v zásobách uranu (4% světových zásob uranu), v celkových zásobách zlata Uzbekistán stojí na 4. místě na světě a na úrovni  těžby zlata – na 9. místě. Uzbekistán má největší spotřebitelský trh ve Střední  Asii. Pro efektivní rozvoj exportu na tomto trhu je nutné najít v Uzbekistánu spolehlivé partnery, jejichž znalosti a zkušenosti pomohou vaší společnosti dosáhnout úspěchu.

Oficiální podpora:

Ministerstvo zemědělství a Vodního hospodářství Republiky Uzbekistán

Rada farmářů  Uzbekistánu

Zemědělství v Uzbekistánu:

Zemědělství jako jedno z největších průmyslových odvětví je jedním z prioritních směrů ekonomiky země. Uzbekistán má příznivé přírodní a klimatické podmínky pro výrobu různých zemědělských plodin, včetně průmyslových. Značná část osevních ploch a pod průmyslovými plodinami téměř všech – zavlažováná  půda, která je obsluhováná silným zavlažovacím systémem. Na venkově žije  63% obyvatel republiky. V Uzbekistánu více než 30% hrubého domácího produktu, 35% pracovní síly, stejně jako hlavních devizových příjmů připadá na zemědělství. Uzbekistán zaujímá 6. místo na světě v produkci bavlny a je třetím největším vývozcem bavlny na světě.

Hlavní oddíly výstavy:

Zemědělské stroje a zařízení

– Traktory, nákladní automobily a pod.

– Secí stroje, zařízení pro zpracování půdy

– Hnojiva, , postřikovače

– Sklizňové a posklizňové technologie

– Příprava sena a jeho skladování

– Krajinné práce a lesnictví

– Pěstování vinařských plodin a vinařství

– Náhradní díly

– Zavlažovací zařízení,  čerpadla

– Technologie intenzivního zemědělství

– Ochrana rostlin

– Hnojiva a pomocné půdní látky

– Ropné produkty

– Pytle, fólie a obaly

 

Vybavení pro zahradničení

– Zahradnické secí stroje a sázecí stroje

– Zařízení pro sklizeň ovoce a zeleniny

– Zařízení pro třídění a balení

– Skleníky a zimní zahrady

– Materiály pro zařízení skleníků

– Technologie zavlažování a hnojení

– Hnojiva a přídavné půdní látky

– Insekticidy, hybridy, fungicidy

– Zařízení pro vytápění a větrání

– Osivo a sazenice

– Zahradnické produkty

– Květinářská produkce a technologie

– Zahradnické zařízení

Živočišná výroba

– Technologie a inovace v oblasti chovu dobytka

– Inkubační zařízení

– Reprodukování

– Krmiva pro dobytek a přísady

– Příprava a zpracování krmiv

– Ozdravné veterinární technologie

– Zpracování živočišných odpadů

– Chovatelské komplexy

– Získávání a zpracování mléka a mléčných výrobků

Reklamní kampaň:

S cílem zajistit vysokou úroveň návštěvnosti, společnost EXPO POSITION plánuje realizovat rozsáhlou národní a regionální reklamní kampaň, která zahrnuje:

– Poštovní rozesílání 10.000 bezplatných pozvánek

– Tištěná reklama v národním tisku

– Televizní reklama na celostátních a místních televizních kanálech Uzbekistánu

– Reklama v metru

– Bannery na hlavních ulicích Taškentu

– Telefonní marketing


Místo konání:

Výstavní pavilony Uzexpocentra plně vyhovují mezinárodním standardům pro pořádání největších výstav a veletržních akcí. Kromě toho „Uzexpocenter“ disponuje také konferenčním sálem, venkovními prostorami a moderním výstavním vybavením. „Uzexpocenter“ se nachází na výhodném místě pro práci – dobré příjezdové cesty, blízkost komfortních hotelů (Hotel EXPO ***, Hotel International Taškent *****), areálu pracují kavárny a restaurace.