FoodWeek Uzbekistan 2023

Galerie Brožur Online registrace 

26. Mezinárodní Výstava potravin a nápojů, potravinářského průmyslu, balení v Republice Uzbekistán

10. — 12. října, Taškent, Uzexpocenter

Oficiální podpora:

Ministerstvo zemědělství a Vodního hospodářství Republiky Uzbekistán

Rada farmářů  Uzbekistánu

Proč Uzbekistán?

Taškent je největší město ve Střední Asii s populací okolo tří milionů, a další asi 2 miliony lidí žijí na území Taškentské oblasti. Celkový počet obyvatel Uzbekistánu je asi 35 milionů. Uzbekistán je nejvíc hustě osídlenou republikou ve střední Asii.

Uzbekistán zaujímá 11. místo na světě v těžbě zemního plynu, je třetí největší vývozce a šestý největší výrobce na světě bavlny, zaujímá  7. místo na světě  v zásobách uranu (4% světových zásob uranu), v celkových zásobách zlata Uzbekistán stojí na 4. místě na světě a na úrovni  těžby zlata – na 9. místě.

Potravinářský průmysl Uzbekistánu

O růstu  potravinářského průmyslu lze posuzovat podle širokého sortimentu potravin, prezentovaných na spotřebitelském trhu. . Za roky nezávislosti spotřeba masa na obyvatele zvýšila 1,3 násobně, mléka a mléčných výrobků – 1,6 a zpracovaných výrobků z ovoce a zeleniny – téměř  4krát. Za účelem uspořádání nových, modernizaci stávajících podniků a zvýšení kapacity v průběhu následujících pěti let bude v souladu se státními programy realizováno více než 300 projektů za 410 milionů dolarů a na základě regionálních programů bude realizováno více než 5000 tisíc projektů za 500 milionů dolarů.

Hlavní oddíly výstavy:

Potraviny a nápoje

– Masné a rybí výrobky, mořské plody;

– Mléko a výrobky z tuků a olejů;

– Ovoce a zelenina;

– Cukrovinky a pekařské výrobky;

– Čaj, káva;

– Nealkoholické a alkoholické nápoje;

– Dětské a dietní jídla;

– Těstoviny, rýže, cukr, mouka, a další produkty;

– Potravinářské koncentráty, droždí, koření a další potravinářské přídatné látky;

– Žvýkačky, tabákové výrobky.

Zařízení pro potravinářský průmysl

– Zařízení na zpracování masa, drůbeže a masných výrobků;

– Zařízení na zpracování ovoce, zeleniny a na konzervaci;

– Zařízení pro výrobu mléčných výrobků;

– Zařízení pro výrobu pekařských a cukrářských výrobků;

– Chladicí a dopravní zařízení;

– Obchodní a váhové zařízení;

– Vybavení pro bary, kavárny, restaurace.

Technologie a zařízení pro obalový průmysl

– Technologie a zařízení pro stáčírny;

– Zařízení pro výrobu a vyfukování PET-preforem;

– Zařízení pro výrobu etiket;

– Spotřební materiály pro obalový průmysl;

– Balicí zařízení;

– Návrh a výroba obalů a etiket;

– Údržba balicích systémů.

– Kontejnery a balení

Reklamní kampaň:

S cílem zajistit vysokou úroveň návštěvnosti, společnost EXPO POSITION plánuje realizovat rozsáhlou národní a regionální reklamní kampaň, která zahrnuje:

  • Poštovní rozesílání 10.000 bezplatných pozvánek
  • Tištěná reklama v národním tisku
  • Televizní reklama na celostátních a místních televizních kanálech Uzbekistánu
  • Bannery na hlavních ulicích Taškentu
  • Telefonní marketing

Místo konání:

Výstavní pavilony Uzexpocentra plně vyhovují mezinárodním standardům pro pořádání největších výstav a veletržních akcí. Kromě toho „Uzexpocenter“ disponuje také konferenčním sálem, venkovními prostorami a moderním výstavním vybavením. „Uzexpocenter“ se nachází na výhodném místě pro práci – dobré příjezdové cesty, blízkost komfortních hotelů (Hotel EXPO ***, Hotel International Taškent *****), areálu pracují kavárny a restaurace.

AgriTek Uzbekistan 2023

Galerie Brožur Online registrace

21. Každoroční Mezinárodní Výstava zemědělství v Republice Uzbekistán

10. — 12. října, Taškent, Uzexpocenter

Proč Uzbekistán?

Uzbekistán zaujímá 11. místo ve světě v těžbě zemního plynu, je třetí největší vývozce a šestý největší na světě výrobce bavlny, zaujímá 7. místo na světě  v zásobách uranu (4% světových zásob uranu), v celkových zásobách zlata Uzbekistán stojí na 4. místě na světě a na úrovni  těžby zlata – na 9. místě. Uzbekistán má největší spotřebitelský trh ve Střední  Asii. Pro efektivní rozvoj exportu na tomto trhu je nutné najít v Uzbekistánu spolehlivé partnery, jejichž znalosti a zkušenosti pomohou vaší společnosti dosáhnout úspěchu.

Oficiální podpora:

Ministerstvo zemědělství a Vodního hospodářství Republiky Uzbekistán

Rada farmářů  Uzbekistánu

Zemědělství v Uzbekistánu:

Zemědělství jako jedno z největších průmyslových odvětví je jedním z prioritních směrů ekonomiky země. Uzbekistán má příznivé přírodní a klimatické podmínky pro výrobu různých zemědělských plodin, včetně průmyslových. Značná část osevních ploch a pod průmyslovými plodinami téměř všech – zavlažováná  půda, která je obsluhováná silným zavlažovacím systémem. Na venkově žije  63% obyvatel republiky. V Uzbekistánu více než 30% hrubého domácího produktu, 35% pracovní síly, stejně jako hlavních devizových příjmů připadá na zemědělství. Uzbekistán zaujímá 6. místo na světě v produkci bavlny a je třetím největším vývozcem bavlny na světě.

Hlavní oddíly výstavy:

Zemědělské stroje a zařízení

– Traktory, nákladní automobily a pod.

– Secí stroje, zařízení pro zpracování půdy

– Hnojiva, , postřikovače

– Sklizňové a posklizňové technologie

– Příprava sena a jeho skladování

– Krajinné práce a lesnictví

– Pěstování vinařských plodin a vinařství

– Náhradní díly

– Zavlažovací zařízení,  čerpadla

– Technologie intenzivního zemědělství

– Ochrana rostlin

– Hnojiva a pomocné půdní látky

– Ropné produkty

– Pytle, fólie a obaly

 

Vybavení pro zahradničení

– Zahradnické secí stroje a sázecí stroje

– Zařízení pro sklizeň ovoce a zeleniny

– Zařízení pro třídění a balení

– Skleníky a zimní zahrady

– Materiály pro zařízení skleníků

– Technologie zavlažování a hnojení

– Hnojiva a přídavné půdní látky

– Insekticidy, hybridy, fungicidy

– Zařízení pro vytápění a větrání

– Osivo a sazenice

– Zahradnické produkty

– Květinářská produkce a technologie

– Zahradnické zařízení

Živočišná výroba

– Technologie a inovace v oblasti chovu dobytka

– Inkubační zařízení

– Reprodukování

– Krmiva pro dobytek a přísady

– Příprava a zpracování krmiv

– Ozdravné veterinární technologie

– Zpracování živočišných odpadů

– Chovatelské komplexy

– Získávání a zpracování mléka a mléčných výrobků

Reklamní kampaň:

S cílem zajistit vysokou úroveň návštěvnosti, společnost EXPO POSITION plánuje realizovat rozsáhlou národní a regionální reklamní kampaň, která zahrnuje:

– Poštovní rozesílání 10.000 bezplatných pozvánek

– Tištěná reklama v národním tisku

– Televizní reklama na celostátních a místních televizních kanálech Uzbekistánu

– Reklama v metru

– Bannery na hlavních ulicích Taškentu

– Telefonní marketing


Místo konání:

Výstavní pavilony Uzexpocentra plně vyhovují mezinárodním standardům pro pořádání největších výstav a veletržních akcí. Kromě toho „Uzexpocenter“ disponuje také konferenčním sálem, venkovními prostorami a moderním výstavním vybavením. „Uzexpocenter“ se nachází na výhodném místě pro práci – dobré příjezdové cesty, blízkost komfortních hotelů (Hotel EXPO ***, Hotel International Taškent *****), areálu pracují kavárny a restaurace.

BuildExpo Uzbekistan 2023

Galerie Katalog Brožur Online registrace 

Výstavba v Uzbekistánu:
V posledních několika letech došlo v Republice Uzbekistán ke skutečnému rozmachu ve stavebnictví, což znamená, že právě nyní mají společnosti působící ve stavebnictví vynikající příležitost a velké vyhlídky, aby mohly zaujmout své místo na stavebním trhu Uzbecké republiky.


Hlavní oddíly výstavy
BuildExpo — stavebnictví a stavební materiály
• Stavební a dokončovací materiály
• Stavební stroje a dopravní prostředky
• Tapety, pokrytí stěn, zavěšené stropy a příčky
• Parketové, korkové, polymerní podlahové krytiny
• Sanitární technika, fajáns, kachlík
• Lepidla, laky, barvy
• Spínače, zásuvky a jiné elektrické zboží
• Fasádní nátěry, krytiny a střechy
• Architektonické projekty a interiérový design
• Systémy vytápění a klimatizace
• Energetické zařízení
• Elektrická zařízení a elektrické spotřebiče


WinDoor — okna a dveře:
• Všechny typy dveří a oken z různých materiálů
• Průmyslové brány
• Dekorativní dveře a okna
• Automatické dveře
• Energeticky úsporné okna a dveře
• Mechanismy a řemeslné potřeby pro různé typy oken
• Zařízení pro výrobu oken a dveří
• Řešení fasád
Energetický sektor:
• Obnovitelná energie. Úspora energie
• Osvětlení
• Elektrotechnika
• Kabely. Dráty. Armatura
• Tepelná energetika
• Dodávka plynu


Reklamní kampaň:
S cílem zajistit vysokou úroveň návštěvnosti, společnost EXPO POSITION plánuje realizovat rozsáhlou národní a regionální reklamní kampaň, která zahrnuje:
• Poštovní rozesílání 10.000 bezplatných pozvánek
• Tištěná reklama v národním tisku
• Reklama v centrálních a nejnavštěvovanějších supermarketech města
• Bannery a billboardy na hlavních ulicích Taškentu
• Videoklipy na městských monitorech
• Cílené SMM prosazovaní (facebook, instagram)
• Cílená distribuce pozvánek ve všech stavebních obchodech města
• Telefonický a B2B marketing

Místo konání:

Uzexpocenter, 3. pavilon

BEAUTY EXPO UZBEKISTAN’2024

BEAUTY EXPO UZBEKISTAN’2024

Galerie Brožur Online registrace

18. Mezinárodní specializovaná Výstava kosmetického průmyslu v Republice Uzbekistán
4.–6. června, Taškent, Uzbekistán

Místo: Uzexpocentre

Taškent, Uzbekistán:

Taškent je největší město ve Střední Asii s populací okolo tří milionů, a další asi 2 miliony lidí žijí na území Taškentské oblasti. Celkový počet obyvatel Uzbekistánu je asi 35 milionů. Uzbekistán je nejvíc hustě osídlenou republikou ve Střední Asii.

Proč Uzbekistán?

Uzbekistán zaujímá 11. místo ve světě v těžbě zemního plynu, je třetí největší vývozce a šestý největší na světě výrobce bavlny, zaujímá 7. místo na světě  v zásobách uranu (4% světových zásob uranu), v celkových zásobách zlata Uzbekistán stojí na 4. místě na světě a na úrovni  těžby zlata – na 9. místě. Uzbekistán má největší spotřebitelský trh ve Střední  Asii. Pro efektivní rozvoj exportu na tomto trhu je nutné najít v Uzbekistánu spolehlivé partnery, jejichž znalosti a zkušenosti pomohou vaší společnosti dosáhnout úspěchu.

Hlavní oddíly výstavy:

BeautyExpo:

– prostředky pro péči o obličej a tělo

– prostředky pro péči o vlasy

– hygienické prostředky

– dekorativní kosmetika

– parfumerie

– suroviny a obalové materiály

– chemické prostředky pro domácnost

– biologicky aktivní doplňky, vitamíny a léčivé přípravky pro krásu a zdraví

SalonExpo:

– kosmetické vybavení a nástroje

– profesionální kosmetika pro péči o obličej a tělo

– kadeřnické vybavení a nástroje

– prostředky pro styling, barvení a péči o vlasy

– nástroje a spotřební materiál pro manikúru, pedikúru a nehtový design

– vybavení, nástroje  a spotřební materiál pro plastickou chirurgii

– vybavení a spotřební materiál pro permanentní make-up a piercing

– SPA procedury a aromaterapie

Reklamní kampaň:

Pro zajištění vysoké úrovně návštěvnosti plánuje společnost EXPO POSITION rozsáhlou národní a regionální reklamní kampaň, která zahrnuje:

◾Poštovní rozesílání 10.000 pozvánek zdarma

◾Tištěná reklama v celostátním tisku 

◾Reklama v centrálních a nejnavštěvovanějších supermarketech města

◾Bannery na hlavních ulicích Taškentu a na monitorech města

◾Telefonní marketing

◾SM marketing

Doprovodné akce:

V rámci výstavy se budou konat mistrovské kurzy a semináře z kadeřnického umění, vizáži  a nehtového designu, a také se uskuteční přehlídka účesů.

Za podpory:

Asociace kadeřníků Uzbekistánu

Místo: Uzexpocentre

BuildExpo 2020 Uzbekistan

Výstavba v Uzbekistánu:
V posledních několika letech došlo v Repubice Uzbekistán ke skutečnému rozmachu ve stavebnictví, což znamená, že právě nyní mají společnosti působící ve stavebnictví vynikající příležitost a velké vyhlídky, aby mohly zaujmout své místo na stavebním trhu Uzbecké republiky.


Hlavní oddíly výstavy
BuildExpo — stavebnictví a stavební materiály
• Stavební a dokončovací materiály
• Stavební stroje a dopravní prostředky
• Tapety, pokrytí stěn, zavěšené stropy a příčky
• Parketové, korkové, polymerní podlahové krytiny
• Sanitární technika, fajáns, kachlík
• Lepidla, laky, barvy
• Spínače, zásuvky a jiné elektrické zboží
• Fasádní nátěry, krytiny a střechy
• Architektonické projekty a interiérový design
• Systémy vytápění a klimatizace
• Energetické zařízení
• Elektrická zařízení a elektrické spotřebiče
WinDoor — okna a dveře:
• Všechny typy dveří a oken z různých materiálů
• Průmyslové brány
• Dekorativní dveře a okna
• Automatické dveře
• Energeticky úsporné okna a dveře
• Mechanismy a řemeslné potřeby pro různé typy oken
• Zařízení pro výrobu oken a dveří
• Řešení fasád
Energetický sektor:
• Obnovitelná energie. Úspora energie
• Osvětlení
• Elektrotechnika
• Kabely. Dráty. Armatura
• Tepelná energetika
• Dodávka plynu


Reklamní kampaň:
S cílem zajistit vysokou úroveň návštěvnosti, společnost EXPO POSITION plánuje realizovat rozsáhlou národní a regionální reklamní kampaň, která zahrnuje:


• Poštovní rozesílání 10.000 bezplatných pozvánek
• Tištěná reklama v národním tisku
• Tištěná reklama v mnoha obchodních novinách a časopisech ve Střední Asii a Rusku
• Reklama v centrálních a nejnavštěvovanějších supermarketech města
• Rozhlasová reklama
• Bannery a billboardy na hlavních ulicích Taškentu
• Videoklipy na městských monitorech
• Cílené SMM prosazovaní (facebook, instagram)
• Cílená distribuce pozvánek ve všech stavebních obchodech města
• Telefonický a B2B marketing